Elephant Foundation

Hoe het allemaal begon…

Om Marjo op zijn levenspad te volgen, dienen we het spoor van olifanten te volgen van de dierentuin van Arnhem, waar zijn passie voor deze dieren begon, naar dierenpark Amersfoort, waar hij zijn leven lang een warme band onderhield met olifanten.

In de jaren ‘50 ging Marjo als kind mee met zijn vader naar Burgers Dierenpark, die als bakker in Arnhem wekelijks het overgebleven, niet verkochte brood naar het dierenpark bracht, waar het dankbaar in ontvangst genomen werd als voer voor de olifanten. Die dieren maakten een enorme indruk op het ventje en uit die eerste indrukken werd een levenslange band met de dikhuiden geboren.

Al vlug zocht hij op eigen gelegenheid het park op, om vrijwillig te helpen met allerlei hand en span diensten in de dierentuin. Het was zijn lust en zijn leven om tussen de dieren te zijn en hij besteedde er al zijn vrije tijd aan. Op 12-jarige leeftijd verhuisde het bakkersgezin naar Bussum en Marjo kwam thuis met een echte leeuwenhuid, een afscheidscadeau van familie Van Hooff voor zijn verdienstelijke hulp op de woensdagmiddagen en in het weekend.

Vanuit Bussum wist hij al snel op de fiets de weg te vinden naar Dierenpark Amersfoort. Ook daar bleef hij ook niet onopgemerkt. Familie Tertoolen nam hem op in het huiselijk verkeer en hij mocht af en toe blijven slapen om niet iedere zaterdag en zondag op en neer te hoeven fietsen tussen Bussum en Amersfoort. Zijn bed is midden in het dierenpark van Amersfoort blijven staan. Marjo is sindsdien nooit meer van baan en omgeving veranderd. Hij raakte al op jonge leeftijd vertrouwd met alle dieren in het park, maar het waren de olifanten, die hem het meest nauw aan het hart lagen en dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven.

Een hoogtepunt uit zijn carrière noemt hij zelf de geboorte van het eerste olifantje in het Dierenpark, op 5 april 1999. De moeder was Indra en die is inmiddels zelf al grootmoeder.

Trouw aan zijn levensideaal om te leven tussen de dieren, verwierf hij unieke ervaring die hem een landelijke bekendheid als olifantenexpert bezorgde – onder meer door een interview op televisie bij Pauw en Witteman. In de loop der tijd is hij een prominent verdediger van dierenrechten en werpt hij zich actief in de strijd tegen de stroperij van wildlife. Zo heeft hij in 2015/2016 een ludieke nagelactie opgezet om het stropen van de neushoornhoorn onder de aandacht te brengen. Deze verwierf landelijke bekendheid, omdat hij op 24 september 2016 naar de CITES-top in Johannesburg in Zuid-Afrika afreisde, om daar de vinger op de zere plek te leggen.

Tot op heden woont hij samen met zijn vrouw Liesbeth in Dierenpark Amersfoort.

De afgelopen jaren zijn de volgende activiteiten en projecten door Marjo Hoedemaker Elephant Foundation gerealiseerd.

* De Projectbus
De locale projectmedewerkers zijn de trotse eigenaar geworden van een prachtig nieuw busje! Deze nieuwe bus was broodnodig voor de uitvoering van de School Awareness Programmes. Met de projectbus bezoeken de projectmedewerkers scholen in gebieden waar zogeheten human-elephant-conflicts plaatsvinden. In de afgelopen 2 jaar zijn al meer dan 300 scholen bezocht. Het doel hiervan is kinderen te vertellen over olifanten en hun leefgewoonten en om ze bewust te maken van het belang van natuurbehoud en een goede relatie tussen mens en dier. Het combineert de leuzen ‘een beter milieu begint bij jezelf’ en ‘kinderen hebben de toekomst’!

* Een brug voor ‘Thaligamayaya’
In januari 2005 is een brug aangelegd voor de Thaligamayaya dorpsgemeenschap. Vóór de komst van deze brug konden de kinderen tijdens het regenseizoen niet naar hun scholen gaan. Ook konden de bewoners tijdens het regenseizoen niet naar de markten om hun spullen te verkopen. Zelfs een doktersbezoek was tijdens dit regenseizoen niet mogelijk als je aan de ‘verkeerde kant’ van de rivier woonde!

* Het community center
Er wachtte Marjo en zijn vrouw Liesbeth tijdens hun bezoek aan Sri Lanka in juni 2013 een warm welkom met bloemen en een toespraak in het gemeenschapshuis. Eind 2006 is de fundering gelegd voor een nieuw dorpshuis. Het dorpshuis gaat onder meer dienst doen als trouwlocatie en als leslocatie voor cursussen en trainingen om inkomensgenererende activiteiten te ontplooien, zowel binnen als buiten de dorpsgemeenschap. Het enthousiasme en de dankbaarheid van de inwoners van het dorp is enorm. De mensen, gewend als ze waren aan hun plek met houten palen en plastic muren, vroegen zich bij het zien van de bouwtekeningen hardop af of het niet te groot zou worden.

* Elektrische afrastering
Op 8 augustus 2011 werd in aanwezigheid van Marjo en Liesbeth een plaquette onthuld vanwege de aanleg van een elektrische afrastering. Plaatselijke boeren ondervinden veel schade aan hun gewassen door loslopende olifanten. Het is geen uitzondering dat de boeren hun belagers afschieten. De omheining is aangelegd om deze human-elephant-conflicten te verminderen. Samen met de schoolbus, die ingezet wordt om op scholen bij kinderen het bewustzijn aan te wakkeren om op goede voet te blijven staan met olifanten en andere dieren uit hun eigen omgeving, is de afrastering een efficiënte oplossing voor de conflicten tussen de boeren en de olifanten.

Er wordt op deze manier in Sri Lanka voortdurend creatief gesleuteld aan de human-elephant-conflicts.

Over het Human-elephant conflict op Sri Lanka en het werk van Marjo is in 2016 een documentaire verschenen, ‘Oerkracht uit het wild’. De documentaire is hier te zien is.

In het kader van hulp aan de Aziatische olifant ondersteunt MHEF Bring The Elephant Home.