Marjo Hoedemaker Elephant Foundation2023-09-07T15:27:20+02:00

Welkom op de website van de Marjo Hoedemaker Elephant Foundation (MHEF).

De Marjo Hoedemaker Elephant Foundation (MHEF) is opgericht in juli 2001 naar aanleiding van het 40-jarige jubileum van Marjo Hoedemaker bij Dierenpark Amersfoort en zet zich in voor de bescherming en het behoud van Aziatische olifanten in Sri Lanka. De populatie Aziatische olifanten staat onder druk; hun leefgebied wordt steeds kleiner en daardoor komen de olifanten steeds vaker in conflict met de mensen die daar ook wonen. Dit wordt ook wel het human-elephant conflict genoemd en de MHEF zet zich in om deze conflicten op te lossen of te voorkomen.

Missie

Onze missie is een samenleving te creëren waar mens en olifant in vrede kunnen bestaan. Op de eerste plaats door langlopende educatieve schoolprojecten te steunen, het bouwen van voorzieningen op plaatsen waar de bevolking overlast heeft van olifanten, bescherming van de bevolking om afrasteringen te plaatsen die voor mens en olifant geen schade berokkenen en ongestoord gewassen kunnen groeien ten behoeve van de voedselvoorziening.

Doelstelling

De MHEF heeft als doel om een actieve bijdrage te leveren aan het in standhouden van de Aziatische olifanten door het ondersteunen van de zorg voor het voortbestaan van de Aziatische olifanten, zowel materieel als immaterieel. Door begrip en interesse te kweken voor de Aziatische olifanten, onder andere door het verstrekken van informatie, het uitgeven van publicaties en het organiseren van educatieve projecten, wil de MHEF bijdragen aan het oplossen van het human-elephant conflict.

Daarnaast ondersteunt het MHEF onderzoek naar Aziatische olifanten die direct of indirect bijdragen aan de instandhouding en behoud van deze unieke soort.

Unieke directe samenwerking

De MHEF is opgericht vanuit Marjo’s persoonlijke passie voor olifanten en door de vele reizen die hij heeft gemaakt naar Azië, met name Sri Lanka. Het MHEF heeft goede contacten met de lokale bevolking die werkt aan het oplossen van de conflicten tussen mensen en olifanten. Een van de contacten waar het MHEF al jaren mee werkt is Jayantha Jayewardene, een natuurbeschermer in Sri Lanka die lokale projecten coördineert die direct bijdragen aan het welzijn van de lokale bevolking en de olifanten in dat gebied. Dit maakt de MHEF zo uniek; de projecten worden vanuit het land van herkomst geïnitieerd en gecoördineerd. Een directe samenwerking met een direct effect.

Lokale bevolking

Het werk van de MHEF richt zich niet alleen op projecten die direct bijdragen aan olifanten, maar ondersteunt juist ook projecten die de lokale bevolking goed doen. Als de lokale bevolking op een duurzame manier kan leven en in hun onderhoud kan voorzien, als de mensen hun oogst niet verliezen aan olifanten, als de kinderen naar school kunnen en leren hoe zij hun land en natuur kunnen behouden en beschermen en een toekomst voor zichzelf kunnen opbouwen, kortom als mensen leren om met olifanten in hun gebied samen te leven, zullen er minder conflicten zijn die nadelig zijn voor de olifanten en de mensen en zal de populatie olifanten kunnen blijven voortbestaan.

Wij zijn onderdeel van

Nieuws

Wil je ook een bijdrage leveren aan de instandhouding van de Aziatische Olifant?

Doneer dan op bankrekening NL17 ABNA 0597989540
t.a.v. Marjo Hoedemaker Elephant Foundation
ANBI RSIN nr.: 810248098

 

Natuurreis Sri Lanka