FFN 2014 RoyBorghoutsFotografie-140425-FutureForNature14-695-300x196Al een aantal jaren wordt in Burgers’ Zoo te Arnhem de Future for Nature Award uitgereikt: een prijs voor een project of onderzoek dat de toekomst voor de natuur bevordert. Deze waarderingsprijs wordt ieder jaar toegekend aan drie natuuronderzoekers die worden uitgekozen uit vijfhonderd jonge mensen.

Deze personen onderscheiden zich door een bijzonder bijdrage aan natuurbehoud. Deze award is zeker de moeite waard, want naast de eer wordt er een bedrag van € 50.000 per project toegewezen.

 

 

Dit jaar ging de prijs naar een Zuid-Afrikaanse dame, genaamd Anne Maree. Zij doet onderzoek naar albatrossen, de grootste zeevogels die er zijn. De spanwijdte van deze vogels is ruim drie meter en zij leggen vele tienduizenden kilometers af over oceanen. Tijdens deze vluchten verdrinken alleen al bij de kusten van Zuid-Afrika tot vijfduizend vogels per jaar. Dit komt omdat deze dieren duiken naar aas dat is bevestigd aan haken en dus vast komen te zitten.
De onderzoekster komt deze prachtige vogels te hulp en heeft een methode bedacht waardoor zij niet meer bij het aas kunnen komen.

De tweede genomineerde, Caleb Boateng, heeft in Ghana de bescherming van inheemse kikkers op zich genomen. Weinig mensen realiseren zich dat als de kikker uitsterft, de malaria met vele procenten zal toenemen. Een groot deel van het voedsel van deze kikker is namelijk de malariamug. Deze kikkers worden bedreigd door vervuiling en ontbossing, maar ook omdat zij als voedsel worden gebruik.

Het aantal leeuwen neemt dramatisch af in Afrika en de derde onderzoeker, Leela Hazzah, heeft zich hard gemaakt om de leeuwenjacht een halt toe te roepen. In de Afrikaanse Masai stam in Kenya, heerst de gewoonte om als onderdeel van ‘het man worden’ een leeuw te doden. Zij heeft zich verdiept in de tradities van de stam en daarnaast ook een systeem ontwikkeld om het vee beter te beschermen tegen aanvallen van leeuwen. In plaats van deze dieren te doden, heeft zij het idee bedacht om een leeuw de naam te geven van degene die hem heeft verjaagd. Op deze manier hoopt zij de leeuwenjacht tegen te gaan.
Met groot respect heb ik naar hun presentaties geluisterd en zij verdienen deze award voor honderd procent!