geelborstcapucijneraapje_DSC0543De zomer is weer voorbij gevlogen en er zijn veel mooie, maar ook mindere berichten te vertellen. Zo hebben onze flamingo’s het dit jaar helaas laten afweten met de eitjes. Dit heeft misschien te maken gehad met het koude voorjaar.

Wij wachten ook al een tijdje op tijgerwelpjes. Tijgerin Angara kwam de afgelopen periode wel in oestrus (vruchtbare periode), maar toch heeft er nog geen bevruchting plaatsgevonden.

Gelukkig zijn er ook goede berichten te vermelden!
Zo ziet het er naar uit dat er eindelijk een ottertje groot wordt gebracht in onze ottergroep en de vosmangoesten hebben op een voortreffelijke wijze hun twee jongen verzorgd. Zo is er bij hen dit jaar een echte familiegroep ontstaan!

Het mooiste succes met fokken, vind ik toch wel de groep geelborstkapucijnaapjes. Sinds 1998 woont dit diersoort is ons park; wij begonnen toen met één mannetje en één vrouwtje. Wij hadden het geluk dat de eerste drie jongen allemaal dames waren die op het moment dat zij mee konden doen aan het internationale fokprogramma een nieuw mannetje uit een Duitse dierentuin kregen. Wat u misschien niet wist, is dat alle geelborstkapucijnaapjes nog steeds onder de vleugels van de Braziliaanse regering staan. Iedere dierentuin die deze soort houdt, doet jaarlijks een donatie aan Brazilië. Dit geld wordt gebruikt om een groot aantal hectaren grondgebied aan te kopen, zodat het oorspronkelijke leefgebied van deze aapjes groter wordt.

Onze groep geelborstkapucijnapen is intussen uitgegroeid tot een twaalftal dieren. Er wordt scherp in de gaten gehouden wanneer de alfa-man wederom moet worden geruild, maar tot nu toe doet de groep het goed. Laatst leek het of er enige schermutselingen ontstonden, maar dat werd eenvoudig opgelost door een tiental jutezakken in de breedte aan het plafond te hangen. Dit werd gedaan met het idee om extra schuilplekken te creëren. In het dichte regenwoud zien de dieren elkaar ook niet altijd, maar horen en ruiken elkaar wel. Deze oplossing bleek erg goed te werken en de grap is nu dat met name de jonge aapjes af en toe volledig in de zak verdwijnen.