Sri Lanka uda walaweIk ga verder met mijn reis door het prachtige Sri Lanka. Na een bezoek aan de dierentuin van de hoofdstad Colombo, vervolg ik mijn trip naar een aantal projecten in het zuiden. Het is goed om te zien dat de gesponsorde projecten prima worden onderhouden.

Grenzend aan het wildpark Udawalawa ligt het Elephant Transit Home. Dit is een opvanghuis voor gewonde en weesolifantjes. De verlaten dikhuiden worden hier opgevangen en in een grote groep met leeftijdgenoten gehuisvest. De opvang wordt onder andere gesponsord door de Nederlandse vereniging: Vrienden van de Olifant. Tijdens mijn bezoek wonen hier ruim veertig olifantjes. Om de drie uur krijgen de kleintjes melk via een soort trechter. Dag en nacht gaat dit door. Als de jonge dieren ongeveer zes jaar zijn, zijn zij oud genoeg om te verhuizen naar het aangrenzende natuurreservaat. Voordat de weesjes weggaan, krijgen een aantal van hen een radioband om.

Zo kan het opvanghuis de olifanten volgen op hun weg. Dit project loopt nu al ruim vijftien jaar. In al die tijd zijn er al bijna honderd olifantjes teruggezet in het reservaat en vinden zij aansluiting bij een bestaande kudde.

De opvang klinkt misschien eenvoudig, maar er zitten nog wel wat haken en ogen aan. Een apart probleem is het transport van de gevonden olifanten. Kuddes worden regelmatig door de plaatselijke bevolking weggejaagd, omdat zij de oogst vernielen. De groep slaat op de vlucht en de jonge dieren blijven achter. Bij dit soort gevallen is de hulp in de eerste uren zeer belangrijk. De olifantjes zijn er vaak zeer slecht aan toe; uitgedroogd, in paniek, soms gevallen in een droge put of moeras. Ieder uur telt en helaas overlijdt 30% van de slachtoffertjes. De meeste problemen tussen mens en olifant komen ruim 150 km van het opvanghuis voor, waardoor het transport te lang duurt. Om dit probleem op te lossen, willen wij ter plekke een eerste opvang bouwen. Dit is noodzakelijk om de jonge dikhuiden zo snel mogelijk de juiste hulp te bieden. Natuurlijk gebeurt dit in goed overleg met de plaatselijke deskundigen.

Iedereen die olifanten een warm hart toedraagt, wil ik vragen de bouw van een ‘olifanten-eerstehulppost’ te ondersteunen en minimaal 1 euro of meer te storten op NL17ABNA0597989540 t.a.v. Marjo Hoedemaker Elephant Foundation. BEDANKT.