vale gier unnamedFeestdagen: Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren. Het zijn topdagen voor de wandelrecreatie, als het tenminste niet te koud en niet te warm is. In het laatste geval gaat men liggen in plaats van lopen. De uitdrukking ‘vrouwen bloot, handel dood’ was afgelopen pinksterweekend gelukkig niet van toepassing.

Wij zijn gaan fietsen in het bos en de polder en hebben zo weer eens gebruik gemaakt van het nieuwe fietspad achter het ziekenhuis en ik was niet de enige. Tientallen fietsers, wandelaars en skaters waren buiten en ook een ijscoman zag handel in het mooie weer. Tijdens de trip ben ik even op bezoek geweest bij een bevriende agrariër, waar ik opkeek van een draaiende borstel in zijn koeienstal. Op het moment dat er een koe in de buurt kwam, ging alles bewegen. De koeien gebruikten het als massageapparaat en tegen de jeuk.

Het leek mij wel iets voor onze olifanten, maar het was alleen absoluut niet olifantproof.

Ik hoorde ook een bijzonder verhaal over de mestverwerking. Twee keer per jaar komt er een zogenaamde mestscheider, die pompt alle mest uit de gierkelder. De mest gaat door een pers, die alle vocht uitscheidt. De droge stof is een soort turfstrooisel geworden dat gebruikt wordt in de ligboxen. Een pracht systeem van hergebruik; slapen en relaxen in je eigen poep.

Tijdens de fietstocht genieten wij van het gekwetter van jonge spreeuwen en zie ik reigertjes die een voorzichtige poging wagen om hun eerste visje te verschalken. De hele natuur is bezig met de drukste periode. Als ik thuis op mijn balkon kijk, zijn er drie nestkistjes bezet met koolmeesjes. In de avonduren ga ik even spotten bij de vale gieren. Prachtig om te zien met wat een rust zij hun kuiken grootbrengen op een tiental meters van onze bezoekers. Dat ik daar zo direct getuige van mag zijn, maakt mij nog steeds een tevreden mens.

Nog een kersje op de pinkstertaart: neushoorn Saar kwam in haar vruchtbare periode en had op tweede pinksterdag ‘s avonds een aangenaam onderonsje met Zimon … afwachten maar.